Råvatj  Ella Stamtavla

Fader J

 

JUNIPER

Ras

 

Korthårig Vorsteh

Födelsedatum

 

06-02-23

Kön T

Namn

 

RÅVATJ ELLA

Färg

 

BRUN

Farmor

S34821/99

 

HERBARIA'S GERBERA

Farfar

J

S12674/99

 

GINO

SJCH

S17824/93

 

STENSÄTER BENJAMIN

SJCH

S43018/91 RINDY

SUCH SJCH

S31456/93

 

MONIE

SUCH

S21415/89 SKIMMELNS CARMEN

DKUCH

DK28601/87 RUGBJERGS TJACHO

J

S22262/85 CÄBY'S HAMPUS

N20345/85 JONSKOLLEN'S FRODE

Morfar

J SJCH FINJCH

S31781/97

 

STENBITENS FIX

SUCH SJCH

S48140/94

 

NORDBOEN GRIFF

DKUCH

DK20828/90 NORDBOEN STEFFI

SJCH

S43018/91

 

RINDY

SUCH SJCH

S29415/87 SNIFF

J

S26556/87 HASSI

Mormor

J SUCH SJCH

S20151/99

 

RÅVATJ DOKKA

SJCH SUCH

S25982/92

 

KOLVMAKARENS SEBULAN

SUCH

S16879/86 TRAY

SUCH

S10201/88 AIDA

SJCH

S21586/96

 

RÅVATJ TJIKUNA

J

S44881/90 ASTOR

S37836/92 QIRA

Moder J SUCH SJCH

 

RÅVATJ CHINOOK

ITJCH

LOICE241118 KREN

ITJCH

LOICE261619 BRIKA

Antal unika individer 29 av 30 Totalt

2007-01-16