Photos

Maja och Penti

Maja somnade in 12 mars 2018 på grund av hög ålder.

Penti somnade in 23 augusti 2018

på grund av sjukdom.

Copyright © All Rights Reserved