Klubb

Ägare

Värmlands stövarklubb

Datum

05-01-23

 

Sök/Kontakt

Arbete på

slag

Väckning

på slag

 

Drevsäkerhet

Drevsätt/Drevfart

 

Skallmarkering

Upplysningar :

4

4

6

4

4

4

 

Tapptarbete

Väckning

på tappt

Skall,

hörbarhet

Skall,

ton/klang

Lydnad

Jaktlust

Summa

3

6

4

3

4

5

51

Mel

Snö

Utslagen rå : Nej

Drevtid : 97

Valör : 2

Skadade Tassar : Nej

Avbrutet före 5 tim :

Nej

Tappt tid : 123

Art : Hare

Ant rep på prisgr : 5

2007-03-16